About me

contacts 20/ 7

Rimvydas Ardickas

rimvydasardickas@gmail.com

+37065418262

Let’s connect on Instagram and Facebook!!

EN | Every video project is a story. It’s not just carefully arranged shots, it’s a special event from start to end. Stories about you, about moments, about life… The transmission of emotions or a breathtaking action, the subtlety of feelings, or gushing energy. All stories deserve to be saved.
My goal as a video creator is to allow the viewer not only to see but also to feel the story, to become a participant in the Here and Now. Whether it’s a holiday by the sea or a business presentation, each idea can be turned into a unique composition. Attention to detail, vision fulfillment, original solutions. I will go into every project as if on a journey, taking with me the positive energy that is my driving force. I only go forward, following one rule – to give 100% of my enthusiasm, thoughts, and strength to each project. This is how visions turn into reality and your stories into shots that take you to another place and time.

LT |Kiekvienas video projektas – tai istorija. Tai ne vien kruopščiai sudėlioti kadrai, tai įvykis nuo … iki. Istorijos apie jus, apie akimirkas, apie gyvenimą… Emocijų perteikimas ar kvapą gniaužiantis veiksmas, jausmų subtilumas ar trykštanti energija. Visos istorijos vertos būti išsaugotos.Mano, kaip video kūrėjo tikslas – leisti žiūrovui ne tik pamatyti, bet ir pajusti istoriją, tapti jos dalyviu  Čia ir Dabar. Nesvarbu, ar tai šventė ant jūros kranto, ar verslo pristatymas, kiekviena idėja gali virsti unikalia kompozicija. Dėmesys detalėms, vizijos išpildymas, originalūs sprendimai. Į kiekvieną projektą leidžiuos kaip į kelionę, pasiimdamas su savimi pozityvią energiją, kuri yra mano varomoji jėga. Einu tik pirmyn, vadovaudamasis viena taisykle – kiekvienam projektui atiduoti 100% savo entuziazmo, minčių ir jėgų. Taip vizijos virsta realybe, o jūsų istorijos – į kitą vietą ir laiką nukeliančiais kadrais.